ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ.) ΒΕΡΟΙΑΣ
Σχολικό Συγκρότημα Λυκείων
Σταδίου 123  Εργοχώρι Βέροιας - Τ.Κ. 59100
Τηλ.:23310-26816 & Fax:23310-71297
http://epas-veroias.ima.sch.gr 
email: mail@epas-veroias.ima.sch.gr
Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου 2011 στις Ειδικότητες: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2011-2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

Η Επαγγελματική Σχολή Βέροιας Βέροιας άρχισε να λειτουργεί από το σχολικό έτος 2007-2008 με την υπουργική απόφαση με την αρ. Πρωτ.  57020/Δ4 /  1 – 6 - 2007  σύμφωνα με την οποία μετατράπηκε από 2ο ΤΕΕ Βέροιας σε ΕΠΑ.Σ.
   Συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της   του 5ου Ενιαίου Λυκείου Βέροιας στην οδό Σταδίου 121 στο Εργοχώρι Βέροιας.
    

    Τι είναι οι ΕΠΑ.Σ.
    Οι Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ), απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοι τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες. 
    Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α' και Β' οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως και ένα έτος ακόμη. Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
    Η φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές είναι διετής. Σε αυτές εγγράφονται μαθητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτηση είτε στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε στην Α' τάξη των Γενικών Λυκείων. Ακόμα μπορούν να εγγραφούν και όσοι έχουν προαχθεί στη Β' τάξη του Α' κύκλου των ΤΕΕ.
    Στη Β' τάξη εγγράφονται μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στην Α' τάξη των ΕΠΑΣ.
    Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 6, του ν. 2009/1992, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα ΙΕΚ.

    Οι  ειδικότητες που είναι εγκεκριμένοι   σήμερα στο σχολείο μας είναι οι εξής :
        Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
        Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
        Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
        Αμαξωμάτων
        Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων    
        Βοηθών Φαρμακείων
        Αισθητικής Τέχνης
        Κομμωτικής Τέχνης
    Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας και τηλεφωνικώς, καθημερινά, (εκτός φυσικά Σαββάτου), στο τηλέφωνο 2331026816 , fax 2331071297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@epas-veroias.ima.sch.gr από την 8:00 έως την 14:00.
    Υπεύθυνος για την Διεύθυνση του σχολείου μας ο οποίος είναι έτοιμος να απαντήσει σε κάθε σας ερώτηση γύρω από την λειτουργία του σχολείου μας !
Βρείτε μας στον Χάρτη
Εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ